DRONTEN - Matchpoint vrijwilligerswerk zoekt chauffeurs voor Tafeltje Dekje in Dronten. De maaltijden worden bezorgd bij de mensen in Dronten en bij de mensen die zelfstandig wonen in de Regenboog. Er wordt gewerkt volgens een rooster waarbij de chauffeur één keer per 4 à 5 weken aan de beurt is. Voor de reiskosten ontvangt de chauffeur een onkostenvergoeding.

Meer informatie is verkrijgbaar via 0321 388 777 of matchpointvrijwilligerswerk@meerpaal.nl