BIDDINGHUIZEN/HARDERWERK - Van dinsdag 30 augustus tot vrijdag 14 oktober 2022 voert de provincie Flevoland de tweede fase van het onderhoud aan de N708 Bremerbergweg uit. De Bremerbergweg is dan afgesloten voor doorgaand verkeer tussen komgrens Biddinghuizen en de rotonde N306 Harderdijk/Spijkweg. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Eind juli is de eerste fase van de onderhoudswerkzaamheden aan de Bremerbergweg afgerond. In deze fase vonden de werkzaamheden plaats in het gedeelte Kokkelweg – kruispunt Alikruikweg/Mosselweg. Op 30 augustus start fase 2. In deze fase vinden de werkzaamheden hoofdzakelijk plaats in het gedeelte tussen de rotonde Spijkweg/Harderdijk en het kruispunt Alikruikweg/Mosselweg.

Kruispunt plateau

Op het kruispunt Bremerbergweg – Mosselweg – Alikruikweg wordt een plateau aangelegd om de veiligheid van dit kruispunt te vergroten. De aanwezige klinkers en asfaltverharding worden verwijderd en vervangen door puin en nieuwe lagen asfalt. Tijdens het opbreken van de klinkers en het asfalt en het aanbrengen van zand en puin is het kruispunt berijdbaar voor bestemmingsverkeer. Onder werktijden moet men wel rekening houden met hinder, zoals het wachten voor machines die tijdelijk de doorgang beletten. Tijdens het aanbrengen van de nieuwe asfaltlagen is het kruispunt geheel afgesloten. Verkeer met de bestemming Bremerbergweg/Alikruikweg/Mosselweg en Kokkelweg moet dan via omliggende wegen rijden.

De werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het plateau staan gepland vanaf 19 september tot en met 30 september.

Buslijn 147

Buslijn 147 zal vanaf 5 september tot 7 oktober niet rijden over de Bremerbergweg. Vanuit Dronten rijdt de bus tot het Plein in Biddinghuizen keert dan om, om via N305 Biddingringweg/Gooiseweg en N302 Ganzenweg naar Harderwijk te rijden. Vanuit Harderwijk rijdt de bus ook via N302 Ganzenweg en N305 Gooiseweg/Biddingringweg naar het Plein in Biddinghuizen.

Voor meer informatie over deze wijziging in de dienstregeling kunt u terecht op www.ovregioijsselmond.nl

Afronden werkzaamheden fase 1

In de maanden juni/juli is de eerste fase van het onderhoud uitgevoerd. In deze fase zijn de verbredingen gegraven, zand en puin in de verbredingen aangebracht en de onderlagen van het asfalt aangebracht. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in fase 2 worden de bermen in fase 1 netjes afgewerkt en ingezaaid en de deklaag aangebracht. Na het aanbrengen van de deklaag worden de ribbelstrook en glasbollen, betonstroken met stootbanden langs de aansluiting van de Kokkelweg en nieuwe verkeers- en bewegwijzeringsborden aangebracht.