DRONTEN - Op maandag 7 maart 2022 start Provincie Flevoland met de aanleg van de nieuwe rotonde op het kruispunt Biddingringweg - Dronterweg. Daarnaast worden aansluitende delen van de Dronterweg en de Biddingringweg aangepakt. De (onderhouds)werkzaamheden duren tot ongeveer 7 mei 2022. Tijdens het werk zijn het kruispunt en de delen waar gewerkt wordt afgesloten voor het wegverkeer. Voor (brom)fietsers en wegverkeer zijn omleidingsroutes vastgesteld. De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd met verschillende omleidingsroutes. De Ansjovisweg is tijdens de uitvoering alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer en nood- en hulpdiensten. Hierop wordt gecontroleerd.


Aanleg duurzame rotonde

Er wordt een nieuwe rotonde van beton aangelegd op het huidige kruispunt Biddingringweg - Dronterweg waardoor een veiligere verkeerssituatie ontstaat. De bestaande busbaan wordt niet aangesloten op de rotonde maar blijft wel aangesloten op de Dronterweg. Langs de rotonde wordt een veilige oversteek voor fietsers aangelegd.

Duurzaam en onderhoudsvriendelijk

De provincie Flevoland heeft de ambitie om structureel duurzaam te gaan werken. Bij de uitvoering van projecten wordt gestreefd naar het reduceren van CO2-uitstoot, het stimuleren van het gebruik van ‘groene’ en circulaire materialen en het verminderen van het energieverbruik. Een recent voorbeeld is het kruispunt Dronterweg – Swifterringweg dat in 2021 werd vervangen door een rotonde met een rijbaan van beton. Na evaluatie van dat project is gebleken dat de milieu-impact van deze rotonde ruim 40% lager ligt dan de oorspronkelijke geplande asfalt variant. Beton heeft een langere levensduur, minder last van ‘hittestress’ en is onderhoudsvriendelijker. Hoewel het in eerste instantie de bedoeling was om de rotonde Biddingringweg - Dronterweg in asfalt uit te voeren, wordt op basis van de opgedane kennis en ervaring toch deze kans benut om de rotonde alsnog in beton uit te voeren.

Volledige afsluiting werkvak

Het aanleggen van een rotonde met een betonverharding heeft als nadeel dat het beton een lange uithardingstijd heeft. Daarom is samen met de gemeente Dronten gekeken naar de fasering van de uit te voeren werkzaamheden. Er is besloten om bij de start van de werkzaamheden het kruispunt gelijk af te sluiten voor het verkeer uit alle richtingen. Deze variant heeft de kortst mogelijk bouwtijd en zorgt voor een zo veilig mogelijke werkomgeving voor de aannemers en hun personeel. De geplande aanleg van een bypass voor het verkeer tussen Dronten – Biddinghuizen komt daarmee te vervallen. Deze werkwijze halveert de bouwtijd, maar zorgt er helaas wel voor dat er meer weggebruikers moeten omrijden.

Asfaltwerkzaamheden

Op de delen waar gewerkt wordt aan de Dronterweg en Biddingringweg wordt de bovenste laag asfalt verwijderd, waarna een laag geluidsreducerend asfalt wordt teruggebracht. Op de rechter rijbaan van de Biddingringweg tussen de Dronterweg en de Elburgerweg ligt nu nog geen geluidsreducerend asfalt. Het bestaande asfalt wordt hier vervangen door geluidsreducerend asfalt om de geluidsbelasting op de naastliggende woonwijk te verminderen. De rijbaan wordt aan de rechterkant voorzien van een ribbelstrook en in beide kantstroken komen glasbollen. Dit verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders extra ruimte en een sein om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.