DRONTEN/ZEEWOLDE -Begin maart gingen meer dan 150 vrijwilligers de strijd tegen afval op de oevers van de Randmeren in Zeewolde en Dronten aan, dat waren er zelfs meer dan verwacht. In totaal zijn elf verenigingen aan de slag gegaan. De uitkomst; 120 afvalzakken in minder dan drie uur tijd. Door de opruimacties is meer bewustwording ontstaan rondom het thema afval. Joline de Weerdt, regiodirecteur IVN Oost "Het is de bedoeling dat de hoeveelheid (plastic) afval afneemt. Dat willen we bereiken samen met overheden, het bedrijfsleven en consumenten."

Variatie aan afval
Autobanden, stoelen, een radio en zelfs een matras werden gevonden, maar het afval bestond voornamelijk uit een veelvoud aan blikjes, flesjes en verpakkingsmaterialen. Het doel van de allereerste opruimactie langs de Randmeren was opruimen en een eerste analyse waar al dat zwerfafval vandaan komt. Van industrieel afval, dumpingen van grof en huishoudelijk afval tot recreatieafval en riool overstort. Storm Eunice, die vlak voor de opruimactie over Nederland trok, heeft mogelijk ook bijgedragen aan het gevonden afval. Maar belangrijk is ook de bewustwording rondom het thema. Niet alleen de vrijwilligers hebben met eigen ogen gezien hoeveel afval er in hun gemeente ligt, ook de gemeenten en de provincie zijn zich er meer van bewust geworden dat het tijd is voor actie.

Vrijwilliger uit Dronten: "Ik twijfelde of opruimen nodig was, want elke keer als ik langs het gebied rijd zie ik geen afval liggen. Maar het choqueert me hoeveel afval we zijn tegengekomen".

Samen opruimen
Door samen vrijwillig zwerfafval op te ruimen langs de oevers van de Randmeren dragen we bij aan het behouden van een goede natuur- en waterkwaliteit. Dat is goed voor onze gezondheid. Naast vrijwilligers gingen ook een gedeputeerde van provincie Flevoland, wethouders van beide gemeenten en de regiodirecteur IVN Natuureducatie op pad. Zij hielpen op verschillende plaatsen de vrijwilligers een handje.

Ook komend najaar hoopt IVN Natuureducatie weer een Schone Randmeren opruimactie te organiseren. IVN-projectleider Inge Beukema "Omdat dit de eerste keer was wisten we nog niet hoeveel we zouden vinden. Maar gezien de resultaten is nu wel duidelijk geworden dat het hard nodig is om hier aandacht aan te besteden."

Naast opruimen hoopt IVN dat de actie ook meer bewustwording creëert, want alleen opruimen is niet genoeg. Beukema vertelt: "Uiteindelijk willen we natuurlijk voorkomen dat er meer afval in onze natuurgebieden terechtkomt."

Opruimacties onderdeel van Schone Rivieren
De opruimacties langs de Randmeren worden mogelijk gemaakt door IVN Flevoland, Provincie Flevoland en gemeenten Dronten en Zeewolde. Samen zorgden zij voor het benodigde budget en de opruimmaterialen. Er wordt nauw samengewerkt met Rijkswaterstaat, Waterschap Zuiderzeeland, landschapsbeheerders en andere lokale netwerken.

De opruimacties langs de Flevolandse Randmeren zijn onderdeel van Schone Rivieren, een initiatief van IVN Natuureducatie, Stichting De Noordzee en Plastic Soup Foundation. Het doel van Schone Rivieren: plasticvrije rivieren in 2030. Naast de opruimacties loopt ook een grootschalig meerjarig afvalonderzoek met behulp van citizen science. Dat is dataverzameling door vrijwilligers voor wetenschappelijk onderzoek. De resultaten uit het onderzoek worden gebruikt om beleidsmakers en bedrijven aan te spreken om beleid aan te scherpen en lekkages te stoppen. Kijk op https://www.schonerivieren.org/