FLEVOLAND - Het onderzoek toont de beste fietsprovincies van Nederland en illustreert welke provincies succesvol geïnvesteerd hebben in fietsinfrastructuur, netwerkdichtheid, fietsroutes en aantrekkelijkheid, en welke provincies nog verbeteringen kunnen gebruiken.


  • De toppositie wordt ingenomen door Utrecht, met een totale fietsnetwerklengte van 7.939 km, wat neerkomt op een dichtheid van 5,1 km². Bovendien biedt de provincie maar liefst 160 fietsroutes.

  • Zuid-Holland staat op de tweede plaats met een aantrekkelijkheid cijfer van 7,7 en 118 aangeboden fietsroutes.

  • Flevoland eindigt op de een-na-laatste plaats, grotendeels door de lage fietsnetwerkdichtheid van slechts 1,8 km².


Berlijn, Duitsland, 12/06/2024 - buycycle, het veilige platform voor de verkoop van tweedehands fietsen, heeft een uitgebreid onderzoek gepubliceerd waarin de beste fietsprovincies zijn gerangschikt op basis van diverse criteria, waaronder de kwaliteit van fietsinfrastructuur, het aantal beschikbare fietsroutes en de algemene aantrekkelijkheid van elke provincie voor fietsers. Door een breed scala aan factoren te analyseren, streeft buycycle ernaar een nauwkeurig beeld te geven van de fietsvriendelijkheid van elke provincie.

De afgelopen jaren heeft Nederland aanzienlijk geïnvesteerd in het verbeteren van het fietsnetwerk, de infrastructuur en fietsvoorzieningen. Zo heeft de overheid in 2022 ongeveer 780 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur in het hele land. Met de bijdragen van gemeenten komt dit totaal op ongeveer 1,1 miljard euro. De volgende ranglijst van de beste fietsprovincies in Nederland laat zien welke provincies bijzonder succesvol zijn geweest dankzij deze investeringen. Ook wordt duidelijk in welke provincies er nog ruimte is voor verbetering.

De provincie Utrecht is de beste fietsprovincie van Nederland

De ranglijst toont hoe de provincie Utrecht zich onderscheidt met haar uitstekende fietsinfrastructuur, met een totale fietsnetwerklengte van 5,1 km per km². Dit netwerk omvat veilige fietspaden, gescheiden fietsstroken, suggestiestroken en solitaire fietspaden, waardoor fietsen in Utrecht veiliger en comfortabeler is. Daarnaast scoort de provincie hoog op het gebied van recreatieve fietsroutes, met maar liefst 160 routes voor fietsliefhebbers. Utrecht, met een landoppervlakte van 1.560 km², is de op een na kleinste provincie van Nederland en biedt daardoor een zeer hoge dichtheid aan fietsvoorzieningen, wat het tot een ideale provincie maakt voor zowel dagelijkse als recreatieve fietsers.

Flevoland heeft nog veel ruimte voor verbetering

Flevoland staat op de 11e plaats in de ranglijst voor beste fietsprovincies van Nederland. Wat betreft de dichtheid van fietsinfrastructuur heeft Flevoland slechts 110 km aan wegen met fietsstroken, wat resulteert in een lage dichtheid van 0,05 km per km². Flevoland scoort ook laag op het gebied van het aantal kilometers aan fietspaden langs wegen, met slechts 229 km. Dit is 529 km minder dan wat Utrecht te bieden heeft. Ook hier zien we een groot verschil in dichtheid, met 0,09 km per km² voor Flevoland en maar liefst 0,49 km per km² voor Utrecht. Over het algemeen scoort Flevoland zeer laag in de categorie 'Fietsinfrastructuur' en eindigt daarmee op de een-na-laatste plaats.

Flevoland scoort ook slechtwat betreft het gemiddelde aantal recreatieve fietsroutes. Hierbij werd eveneens gekeken naar de dichtheid van fietsroutes per provincie. Flevoland biedt in totaal 88 fietsroutes aan voor recreatieve fietsliefhebbers, 72 minder dan Utrecht. Gezien Utrecht slechts een oppervlakte van 1.560 km² heeft en Friesland maar liefst 2.412 km², scoort Flevoland een middelmatige plek in dichtheid van fietsroutes.

Opmerkelijke verliezer: Zeeland

Verrassend genoeg eindigde Zeeland op de 10e plaats. Dit is verrassend omdat Zeeland in het verleden meermaals als beste fietsprovincie van Nederland werd uitgeroepen. Volgens het Landelijk Fietsplatform komt dit vooral door de populariteit van de Zeeuwse routes onder fietsers.. Ook scoort Zeeland hoog op aantrekkelijkheid voor recreatief fietsen, met maar liefst een 8,2. Desondanks komt Zeeland toch zeer laag uit in deze ranglijst, voornamelijk vanwege de lage dichtheid van beschikbare fietsroutes en de gebrekkige fietsinfrastructuur, zoals fietssuggestiestroken, fietspaden en solitaire fietspaden.

Onderzoeksmethode:

In totaal werden drie categorieën geanalyseerd: fietsinfrastructuur, aanbod van fietsroutes en de aantrekkelijkheid voor recreatief fietsen per provincie. Tot de eerste categorie behoren de volgende factoren: totale fietsnetwerklengte in km, totale fietsnetwerklengte in km/km², wegen met fietsstroken of suggestiestroken in km, wegen met fietsstroken of suggestiestroken in km/km², fietspaden langs wegen in km, fietspaden langs wegen in km/km², solitaire fietspaden in km, en solitaire fietspaden in km/km². De tweede categorie, 'aanbod van fietsroutes', omvat de volgende factoren: aantal fietsroutes volgens fietsen123.nl, ANWB.nl en mooisteroutes.nl, en het totaal (gemiddelde) per km². De dichtheid voor elke factor werd berekend door de factoren te delen door de oppervlakte van elke provincie. Deze gegevens zijn afkomstig van de Wikipedia-pagina's van de Nederlandse provincies. Tot slot hebben we gekeken naar waargenomen aantrekkelijkheid van recreatieve fietsroutes per provincie. Deze data is afkomstig van de ANWB en de Fietsersbond en dateert uit 2016. Alle gegevens die behoren tot de categorie fietsinfrastructuur zijn afkomstig van het CBS en dateren uit 2022. Andere bronnen die zijn gebruikt, zijn onder andere Nieuws Fietsberaad, Zeeland.nl en Uitvoeringsprogramma 2019 - 2023 van de Provincie Utrecht.

Meer informatie over het onderzoek en een uitgebreide uitleg van de onderzoeksmethode kunt u vinden op: buycycle.com