FLEVOLAND - Terwijl de EK-koorts in Nederland toeneemt, deed Flevoland op 20 juni 2024 haar eigen aftrap: die van het platform Van Polder tot Pand in Flevoland! Met veel enthousiasme zochten de deelnemers op het voormalig eiland Schokland naar de juiste opstelling en teamspirit om het opbouwen van biobased bouwketens te versnellen. Volop kansen in deze provincie: niet alleen voor woningbouw en renovatie, maar ook voor groot onderhoud van bruggen, viaducten en wegen is veel potentie om duurzame, biobased bouwmaterialen te gebruiken. Met de juiste coaching, aanmoediging en strategie zijn de voltreffers dichtbij.

Vruchtbare bodem voor boer en bouw

Dat de Flevolandse polder vruchtbare grond is voor deze biobased bouw blijkt uit wat er allemaal al gebeurt in verschillende onderdelen van de keten. Een aantal inspirerende voorbeelden van binnen en buiten de provincie maakt de potentie en de uitdagingen helder. Corporaties Wonion en Mercatus en houtbouwer Fletts laten zien hoe cruciaal de durf om te experimenteren is. Net als het meenemen van je héle organisatie in deze transitie. Het belang van onafhankelijke kennis wordt breed gedeeld tijdens de werkgroepen later in de middag. Er is veel enthousiasme voor de ondersteuning die Building Balance als uitvoeringsorganisatie van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen op nationaal niveau biedt, bijvoorbeeld bij het standaardiseren van uitvragen: een concrete tool waarmee gemeenten, coöperaties en ontwikkelaars direct aan de slag kunnen.

De biobased teelt is terug van nooit weggeweest

Een excursie naar de vlas-velden van agrariër Bas Bouma leert ons dat de vezelteelt nooit uit Flevoland verdwenen is. Bouma’s vader moest vanwege beperkte afzetmogelijkheden tijdelijk stoppen met het gewas, maar dankzij de vraag uit de textiel (vlas is de grondstof voor linnen) kon Bouma ‘junior’ zijn machines weer uit de schuur halen. Met steun vanuit het Nationaal Groeifonds kan Bouma in nieuwe oogstmachines en primaire verwerking gaan investeren. En groeipotentie is er! Dit seizoen – nog zonder deze investering – schaalde hij al op van 150 naar 400 hectare. In Flevoland is ruimte voor de teelt van biogrondstoffen én voor de verwerking van vezelteelt. Aan de rand van zijn bloeiende vlasveld doet Bouma een duidelijke oproep aan de deelnemers: hij wil dolgraag zijn vlas toepassen in bouwproducten, maar daarvoor heeft hij de rest van de keten keihard nodig! Wie doet er mee?

Sluit u aan: van Polder tot Pand in Flevoland!

Dit is waar het de komende tijd in Flevoland om draait: ketenpartners die elkaar sneller en beter vinden om samen via biobased bouwketens sneller en beter te bouwen. Dit draagt ook bij aan versterking van de lokale werkgelegenheid en agrarische economie. Kernpartners van het platform – Building Balance, Horizon Flevoland, Provincie Flevoland en Rabobank – staan klaar om alle facetten en ketenpartners van deze transitie te ondersteunen: van boer tot verwerker en van bouwer tot gebruiker. Sluit u aan bij de LinkedIn-groep Van Polder tot Pand in Flevoland. Zo blijft u op de hoogte van toekomstige evenementen, nieuws en kennisdeling voor zowel agrariërs, verwerkers en bouwers als opdrachtgevers, overheidsinstellingen en bewoners.

Contact

Wilt u meer weten over de ketens van Polder tot Pand in Flevoland? Neem dan contact op met de ketenregisseurs van onze samenwerkingspartner Building Balance: Dominique Vosmaer of Jeanet van der Woude. Of zoek contact met Hillebrand Koning van provincie Flevoland, Henk Lok van Horizon Flevoland of Wietske Eilander-van Dijk van Rabobank. Op de hoogte blijven van het platform Van Polder tot Pand in Flevoland? Word lid van de LinkedIn-groep.