BIDDINGHUIZEN - Van 17 oktober tot en met 16 december 2022 voert de provincie Flevoland onderhoud uit aan de N710 Swifterweg. Het traject van de werkzaamheden loopt vanaf de rotonde bij de Rietweg tot de kruising met de Biddingringweg. Het asfalt is verouderd en versleten en moet worden vervangen. Daarnaast nemen we maatregelen om de veiligheid van de Swifterweg te vergroten. Op woensdag 28 september houdt Provincie Flevoland van 17.00 tot 19.00 uur een inloop over deze werkzaamheden in ‘De Binding’ in Biddinghuizen.

Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de provincie en de aannemer aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Weggebruikers en omwonenden zijn van harte welkom. Er is geen vast programma.

Bereikbaarheid
Doorgaand verkeer krijgt te maken met hinder doordat de weg tijdens de werkzaamheden wordt afgesloten. Om het verkeer naar hun bestemming te begeleiden worden er omleidingsroutes ingesteld. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden aan de Swifterweg wel toegankelijk. Tijdens de werkzaamheden aan de aansluiting van het Biddingringpad / parallelweg Biddingringweg in november, is het fietspad tijdelijk gestremd. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Botweg. Provincie en aannemer onderzoeken momenteel hoe de oversteek bij de Botweg zo veilig mogelijk gemaakt kan worden. Om het huidige gebruik van het fietspad goed in kaart te brengen vraagt de provincie mensen die met (enige regelmaat) gebruik maken van de fietstunnel voor werk en/of school, om dit aan te geven via www.flevowegen.nl.

Werkzaamheden
We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed. De rijstroken houden dezelfde breedte, maar tussen de rijstroken wordt een dubbele streep aangebracht met meer ruimte tussen de strepen. Ook leggen we naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aan. De verbreding met de ribbelstrook en glasbollen verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders een tijdig signaal en extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.
  • Er komt een verhoogd plateau bij de aansluiting van de Botweg. De aansluiting valt hierdoor beter op en het verhoogde plateau remt de snelheid, waardoor de kans op (ernstige) ongevallen aanzienlijk wordt verkleind.
  • Het kruisingsvlak met de parallelweg Biddingringweg wordt aangepast aan de huidige ontwerprichtlijnen, waarbij ook de aansluitende delen van de parallelweg worden meegenomen.
  • De bestaande bewegwijzering wordt (gedeeltelijk) vervangen.

Aanpak droogteschade traject Rietweg – Lisdoddeweg
Een ander deel van de Swifterweg, vanaf de rotonde bij de Rietweg tot de rotonde bij de Lisdoddeweg, heeft last van droogteschade. De boomwortels onttrekken daar water uit de ondergrond waardoor deze inklinkt en het wegdek gaat golven. De provincie Flevoland gaat in dezelfde periode ook deze schade herstellen. De verwachting is dat deze werkzaamheden een week in beslag nemen. Wanneer dat precies zal zijn wordt tijdig aangegeven.