SWIFTERBANT - Circulair ondernemen in Flevoland krijgt een nieuwe impuls. Tijdens een werkbezoek van gedeputeerden Jan-Nico Appelman en Gebke van Gaal, werden de resultaten bekend gemaakt van het circulaire keteninitiatief Oranjehoen, dat in september 2022 van start is gegaan. Ook is toekomstige samenwerking met als doel opschaling van het initiatief bekrachtigd. Gedeputeerden waren onder de indruk van de ondernemingskracht en circulaire ambities van Oranjehoen.


Resultaat: circulaire kip

De Oranjehoen is een kipsoort die zijn specifieke vleeskleur, fijne smaak en malsheid krijgt door het eten van lokale reststromen. Samen met de lokale afnemers en kennisinstellingen, zoals o.a. Hello Fresh en Stichting samen Tegen Voedselverspilling, nemen ze de verantwoordelijkheid om voedselverspilling tegen te gaan.

Resultaat: gehele kip is van waarde

Binnen dit initiatief is de gehele keten: van producent, verwerker tot afnemer, samen verantwoordelijk voor het tot waarde brengen van de gehele kip. Dit betekent dat naast de geliefde kipfilet, ook de bijproducten zoals o.a. de vellen en karkassen tot waarde worden gebracht. Hier werkt Oranjehoen samen met Flevo Campus en Low Food, aan het ontwikkelen van verspillingsvrije, producten zoals soepen, snacks, burgers etc..

Resultaat: doordacht concept

De kippen van Oranjehoen, krijgen de groenten, zoals wortels en rode bieten en kruiden van Hello Fresh, die overblijven. Hello Fresh brengt hun restproducten na de uitgifte van de boxen naar de voedselbank en als er daarna nog product over is gaat het naar voedselproductie of naar Oranjehoen. Deze reststromen verwerkt Oranjehoen zelf tot een soja-vrij kippendieet.

De pluimveemest wordt lokaal gebruikt op de akkerbouwgronden voor nutrieten, organische stof toevoer en bodemverbetering voor de productie van tarwe/graan. Deze lokale tarwe en stro wordt daarna weer gebruikt als voer en bedding in de kippenstal. Oranjehoen geeft hiermee aan een echt meer vitale kip te hebben.

Keteninitiatieven Flevoland

Provincie Flevoland stimuleert ondernemers om circulaire producten te maken of om grondstoffen te leveren voor de circulaire economie. Daarom ondersteunt zij beginnende circulaire ketens, waarbij door de samenwerking tussen grondstoffenleverancier, verwerker en een afnemer van het eindproduct een keten gevormd kan worden. Deze circulaire ketens krijgen hulp in de vorm van ketenmanagers.

Wil je meer weten over circulair ondernemen in Flevoland? Kijk op www.circulairflevoland.nl