DRONTEN - In alle sectoren zijn de gevolgen van Corona voelbaar. Afgelopen periode heeft De Meerpaal, op verzoek van de gemeente Dronten, in kaart gebracht wat de consequenties zijn voor de lokale amateurkunstsector binnen de gemeente, op de korte en lange termijn. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de gemeente een subsidieregeling geopend waar alle amateurkunstverenigingen binnen de gemeente Dronten een aanvraag voor kunnen indienen.

In het onderzoek zijn de vertegenwoordigers van 25 verenigingen binnen de drie dorpskernen bevraagd op hun ervaringen. Daaruit kwam naar voren dat verenigingen het financieel zwaar hebben. Daarnaast zorgt het wegvallen van de repetities voor een sociaal gat; het ledenaantal loopt terug en er zijn weinig tot geen mogelijkheden om nieuwe leden te werven. “Verenigingen zijn belangrijk voor een dorp, zij zorgen voor verbinding tussen inwoners. Het maakt het wonen leuker, je bouwt een sociaal netwerk op”, vertelt cultuurmakelaar Mariëlle Mud. Met de uitkomsten van het onderzoek heeft De Meerpaal suggesties en aanbevelingen op papier gezet voor de gemeente. Mariëlle: “We zijn ontzettend blij dat de gemeente naar aanleiding van ons onderzoek een subsidieregeling heeft geopend. Alle amateurkunstverenigingen binnen de gemeente Dronten kunnen hiervoor een aanvraag doen.”

Subsidie aanvragen
De subsidieregeling ‘coronasteun amateurkunst’ en het bijbehorende aanvraagformulier staan op de website van de gemeente Dronten. De documenten zijn te vinden op www.dronten.nl via de zoekterm ‘subsidie aanvragen’. Cultuurmakelaar Mariëlle ondersteunt de verenigingen graag, ook bij deze aanvraag. Voor vragen kunnen ze contact opnemen via cultuurmakelaar@meerpaal.nl.

Het document met onderzoeksresultaten en aanbevelingen is in te zien via www.meerpaal.nl