DRONTEN - De Meerpaal heeft haar jaarverslag 2019 gepresenteerd. De organisatie kijkt terug op een succesvol jaar dat met een positief bedrijfsresultaat is afgesloten.

Met name het theater (23% meer bezoekers), de bioscoop (10% meer bezoekers) en de commerciële exploitatie lieten een positieve ontwikkeling zien. Daarnaast steeg het aantal leerlingen van de Meerpaal Academie en nam het volume aan activiteiten vanuit Meerpaal Welzijn toe waardoor nog meer Drontenaren gebruikmaakten van de diensten van De Meerpaal. De Meerpaal zag daarmee haar maatschappelijke relevantie en betekenis groeien. Directeur Hans Maris: “In 2019 hebben we met de hele organisatie een forse stap vooruit gezet. Dat blijkt ook uit onze financiële resultaten. Maar het belangrijkste voor mij is dat we met name geïnvesteerd hebben in de directe relatie met de inwoners van de gemeente Dronten. Dat we vanuit de dorpshuizen in Biddinghuizen en Swifterbant, het inloophuis, De Meerpaal maar ook door meer in de wijken aanwezig te zijn, voor nog meer inwoners van betekenis konden zijn. En ja, het is natuurlijk geweldig dat we met de bioscoop en met name het theater zo’n stap hebben weten te zetten”.

Ook in het eerste kwartaal van 2020 werd de trend uit 2019 voortgezet maar door de sluiting per 15 maart in verband met de Coronamaatregelen zullen de voor 2020 gestelde doelen niet gehaald worden. Inmiddels zijn de meeste activiteiten weer opgestart en zal ook het theater in september haar deuren weer openen. Hans Maris: “Ik ben blij dat we als Meerpaal maar met name als samenleving weer op de weg terug zijn. Maar we ontkomen er niet aan dat we ook in de nabije toekomst maatregelen moeten nemen en onze dienstverlening op sommige punten aan zullen moeten passen. Maar ondanks alles merk ik nog steeds een enorme verbondenheid vanuit de bevolking met De Meerpaal. En dat geeft heel veel moed en inspiratie. Ik zie er dan ook naar uit om in het nieuwe seizoen weer vele ontmoetingen, in welke vorm dan ook, te mogen faciliteren”.