DRONTEN - In verband met het aanstaande statutaire vertrek van de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht van De Meerpaal zijn twee nieuwe leden benoemd.

Per 1 september 2021 zullen Sandra Klijnhout (53) uit Dronten en Jetze Kempenaar (53) uit Emmeloord toetreden tot de Raad van Toezicht van De Meerpaal. Door het aanstaande (statutaire) vertrek van de voorzitter van de Raad van Toezicht Dieke Talsma en van Raad van Toezicht lid Aschwin Koggel, ontstaan er in de loop van dit jaar twee vacatures. De voorzittershamer zal per 1 juni 2021 worden overgenomen door Jan Tromp die sinds 2013 als Toezichthouder betrokken is bij De Meerpaal. Jan Tromp: “Met het vertrek van Dieke Talsma en Aschwin Koggel verdwijnen er twee lokaal betrokken ondernemers met specifieke expertise uit de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder van De Meerpaal zijn hen zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij in de lange tijd dat ze aan De Meerpaal verbonden zijn geweest hebben geleverd.”

Voor de invulling van de ontstane vacatures is De Meerpaal op zoek gegaan naar kandidaten met een sterke lokale betrokkenheid én specifieke expertise op het gebied van organisatieontwikkeling en financiën. Jan Tromp: “Zowel Sandra Klijnhout als Jetze Kempenaar beschikken over de specifieke kwaliteiten die de Raad van Toezicht nodig heeft om haar toezichthoudende taak goed uit te kunnen voeren. Ook brengen zij een sterk lokaal en regionaal netwerk mee. Ik zie er naar uit om samen met hen de komende jaren invulling te geven aan onze rol als toezichthouder en samen met de bestuurder en zijn organisatie verder te bouwen aan de maatschappelijke betekenis van De Meerpaal.”