DRONTEN - De bouw van 18 zogenoemde ‘modules’ voor ongeveer 30 arbeidsmigranten in Dronten mag (voorlopig) doorgaan. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Ook mogen voorlopig ongeveer 30 arbeidsmigranten verblijven in een naastgelegen zorgboerderij.

Omgevingsvergunningen
De gemeente Dronten verleende twee omgevingsvergunningen voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten op de Roodbeenweg. Bij de eerste vergunning gaat het om het tijdelijk huisvesten van 31 arbeidsmigranten in een bestaande zorgboerderij; bij de ander om het bouwen van 18 zogenoemde ‘modules’ waar tijdelijk 32 arbeidsmigranten kunnen verblijven. Verschillende omwonenden vrezen voor nadelige gevolgen voor hun woon- en leefklimaat of bedrijfsvoering van hun bedrijf. Zij maakten bij de gemeente bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunningen. Die bezwaarprocedure bij de gemeente loopt nog. Omdat in de zorgboerderij inmiddels al arbeidsmigranten wonen en de modules inmiddels zijn geplaatst en klaar worden gemaakt voor bewoning, vroegen de omwonenden de voorzieningenrechter om de vergunninghouder te laten stoppen met bouwen en met de verhuur van kamers in de zorgboerderij.

Enkele punten onvolledig
Het huisvesten van arbeidsmigranten in de zorgboerderij past niet in het bestemmingsplan. Maar het college van burgemeester en wethouders mag afwijken van het bestemmingsplan, zoals hier is gebeurd bij het verlenen van de omgevingsvergunning. Volgens de omwonenden zitten er meerdere gebreken in het verlenen van die vergunning. De voorzieningenrechter oordeelt dat het college van burgemeester en wethouders in de bezwaarprocedure die nog loopt moet ingaan op die punten. Het gaat dan om hoe omgegaan wordt met afvalinzameling, hoe het zit met het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen en het college moet de belangenafweging tussen de omwonenden en de vergunninghouder beter omschrijven.

Eigen risico
Ook voor wat betreft de bouw van de modules oordeelt de voorzieningenrechter dat in dit stadium de bouw niet stopgezet moet worden. Hoewel het traject van de omgevingsvergunning niet de schoonheidsprijs verdient – ook hier zijn enkele gebreken – kan de gemeente dit herstellen in de procedure die nog loopt. Het zijn geen grote gebreken die nú om ingrijpen van de rechtbank vragen. Daarnaast is het bouwen van de modules niet onomkeerbaar. Zowel het huisvesten van de mensen in de zorgboerderij als de bouw van de modules en de bewoning daarvan is voor eigen risico. Mocht de gemeente in de bezwaarprocedure tot een andere conclusie komen, of eventueel in een later stadium bij de bestuursrechter, dan moeten de arbeidsmigranten uit de zorgboerderij vertrekken en de 18 modules alsnog worden verwijderd.