ALMERE/ZEEWOLDE - Oosterwold is een groen gebied dat ligt tussen Almere en Zeewolde. In dit gebied werken de beide gemeenten samen met de provincie en het waterschap aan een bijzondere manier van gebiedsontwikkeling: landschap van initiatieven. Een grootschalige ontwikkellocatie waarin, met een handvol spelregels, op een ‘doe het zelf’ manier plannen tot stand komen. Projecten met een groen en duurzaam karakter die gericht zijn op het collectief. Op één van de kavels ontwierp ARCOM het geheel zelfvoorzienende zorglandgoed De Volder Staete.

Moderne nederzetting

Het landgoed is vormgegeven als een eigentijds nederzetting. De verschillende gebouwen zijn gesitueerd rondom een centrale verblijfsruimte, het erf. Twee gebouwen gaan straks bewoond worden door oudere bewoners van Amado Zorg. Het derde zal in gebruik zijn als kleinschalige woongroep voor jongeren van Stichting Pinahuis.

“De gebouwen worden omgeven door ‘landerijen’ die natuurlijk worden aangelegd en een oppervlakte hebben van bijna 2,5 ha. Er is een dierenweide, een moestuin, bessenstruweel en een fruitgaarde. Meerdere doorgaande wandelroutes door het gebied doorsnijden het landgoed”, aldus initiatiefnemer Hans Taal. “Het landgoed is zodanig ingericht dat bewoners uitgedaagd worden om zo veel mogelijk naar buiten te gaan. Onderzoek heeft het nut van bewegen in de frisse buitenlucht ruimschoots aangetoond. Bewegen zorgt ervoor dat cognitieve vermogens verbeterd worden en angsten en stemmingswisselingen verminderen”.

Theehuis

Strategisch gelegen aan de oprijlaan ligt het theehuis. Het dient als woonkamer voor de hele omgeving en wordt een plaats van ontmoeting en ontspanning. Niet alleen binnen, maar ook buiten op het terras waarbij je uitkijkt over het landgoed. Bovendien is het een prachtige werkplek voor jongeren met een beperking die de bezoekers voorzien van zelfgebakken appeltaart of een gezonde lunch.

Biobased en circulair

Projectarchitect Henno Westeneng: “De gebouwen zijn vormgegeven als H-vormige paviljoens met in het midden een transparant woon- en leefgedeelte. Links en rechts daarvan bevinden zich de meer gesloten volumes met de studio’s van de bewoners, ieder met een eigen terras. Door te variëren in de hoogte ontstaat een interessante dynamiek. Dat wordt versterkt door de grote, overstekende daken”

“Circulariteit en duurzaamheid spelen een belangrijk rol bij het ontwerp van het landgoed”, zo gaat hij verder. “Bewust is gekozen voor een gebouw dat geheel uit hout is opgetrokken. Door goed na te denken over de detaillering en losmaakbaarheid van constructie, gevel en wanden is het gebouw in de toekomst een circulaire oogstplaats. Een principe dat naadloos aansluit bij de ambitie van de twee gemeenten met het gebied Oosterwold. De keuze voor natuurlijke materialen draagt bovendien bij aan een prettig binnenklimaat en heeft een warme uitstraling.”

Geen aansluiting op het riool

Er is ingezet op een klimaatadaptieve en natuurinclusieve ontwikkeling. Dat wordt bereikt door het toepassen van groendaken en de retentie van regenwater in wadi’s en een ondergrondse opslag. Variatie in de aanplant van het landgoed en het creëren van een divers oeverlandschap aan het water bevordert de biodiversiteit. In de gevels en daken komen diverse broed- en nestelmogelijkheden.

“Het landgoed wordt zelfvoorzienend’, zo vertelt installatieadviseur Maarten van der Starre. “Zonnepanelen op de daken leveren de benodigde energie. De bodem wordt benut voor het klimatiseren van het gebouw. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de ondergrondse opslag van regenwater - een bijzonder en vernieuwend installatieconcept! Een aansluiting op het riool ontbreekt. Middels een helofytenfilter wordt het afvalwater op een natuurlijke manier gezuiverd.”

Naar verwachting zal het landgoed in de zomer van 2022 in gebruik genomen worden.