GEMEENTE DRONTEN - In verband met (voorbereidende) werkzaamheden ten behoeve van de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting zijn bepaalde openingstijden van de gemeente gewijzigd. Hieronder vindt u daarvan het overzicht:

In de week van 14 oktober worden de pasfotobox en bijbehorende wisselautomaat uit het gemeentehuis verwijderd. Deze machines komen niet meer terug in de tijdelijke huisvesting en ook niet in het gemeentehuis ná de renovatie. De lokale ondernemers nemen deze fototaken over, ook tijdens de avondopenstellingen van het gemeentehuis/publiekzaken.

In de week van 21 oktober wordt een aantal van de huidige balies in het gemeentehuis ontmanteld om vervolgens in de tijdelijke huisvesting te worden gebruikt. Dit kan in deze week voor enige (geluids)overlast zorgen.

Dinsdag 5 november: avondopenstelling Publiekzaken van 18.00 – 20.00 i.v.m. vervallen avondopenstelling van donderdag 7 november.
Donderdag 7 november: balies burgerzaken en Sociaal Domein geopend tot 12.30 uur.
Vrijdag 8 november: alle balies gesloten.

Telefonisch is de gemeente gewoon bereikbaar in deze periode
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zijn op maandag 11 november alle balies vanaf 13.00 uur weer geopend op het adres: De Rede 58 in Dronten.