DRONTEN - Wethouder Roelof Siepel van gemeente Dronten heeft de gemeenteraad zijn ontslagaangeboden. In een brief aan raadsvoorzitter burgemeester Jean Paul Gebben schrijft de heerSiepel dat het ambt van wethouder alleen vervuld kan worden op basis van vertrouwen: ‘Helaasheb ik in de afgelopen dagen moeten constateren dat het vertrouwen rond mijn ambt enwerkwijze ter discussie is komen te staan, in het bijzonder met betrekking tot het dossierSwifterbant-Zuid.’

Voor de heer Siepel wegen de komst van een nieuwe woonwijk, een zorgvuldige afweging tussen dediverse belangen en de noodzakelijke impuls voor vitaliteit en leefbaarheid in Swifterbant zwaar. Hijconstateert daarom, zo schrijft hij in zijn brief, dat de toekomst van Swifterbant niet is gebaat bij zijnaanblijven als wethouder en diende met ingang van ‘heden’, dinsdag 7 september, zijn ontslag in alswethouder van de gemeente Dronten.

De heer Siepel verklaart het een voorrecht te hebben gevonden om sinds april 2019 deel uitgemaaktte hebben van het gemeentebestuur en dankt in zijn brief in het bijzonder alle medewerkers, hetcollege en de gemeenteraad voor de samenwerking. ‘Ik wens hen allen alle goeds en wijsheid toe inhet werk dat wacht.

Het college gaat er, na de politiek gehoord te hebben, naar kijken wat het vertrek van de wethouderbetekent voor de portefeuilleverdeling.