DRONTEN - De kunstwerken die na de verbouwing niet meer terug komen in het gemeentehuis, worden op donderdag 26 augustus geschonken aan de nieuwe eigenaren of terug gegeven aan de kunstenaar. De werken zijn toebedeeld aan lokale partijen waaronder De Meerpaal, MEC Dronten en FlevoMeer Bibliotheken maar ook aan landelijke musea als De Fundatie en het Zuiderzeemuseum. “Op deze manier verdwijnen onze kunstwerken niet in een depot maar kan iedereen ze bekijken en bewonderen”, zegt wethouder kunst en cultuur Van Amerongen. De werken die wel in het gemeentehuis blijven, hebben allemaal lokale verbinding. Twee van deze werken blijven voorlopig in opslag omdat er nog geen plek voor gevonden is. De werken die niet zijn herbestemd, worden op een later moment openbaar verkocht via een veilinghuis. Eventuele inkomsten vloeien terug naar behoud en beheer van de bestaande collectie.

Tentoonstellen

Een aantal partijen heeft aangegeven wat zij met de kunstwerken gaan doen. Een paar voorbeelden:
  • In het MEC Museum wordt speciaal voor deze schenking een muur ingericht om (een deel van) de culturele geschiedenis van Dronten te tonen;
  • Kunstenaar Ad Kuijper is van plan om een speciaal project met kunstwerken in de openbare ruimte te gaan doen;
  • De Meerpaal heeft aangegeven voor bepaalde werken, waar ook door andere partijen interesse in was getoond, te zullen afstemmen met FlevoMeer Bibliotheek Dronten en Basisschool het Zuiderlicht zodat zij het werk in bruikleen kunnen tonen;
  • Een werk dat naar het MEC Museum gaat wordt als bruikleen getoond in een tentoonstelling bij het Stedelijk Museum Vianen.


Procedure
In lijn met de Erfgoedwet en de Leidraad Afstoten Museale Objecten is een proces doorlopen waarbij enerzijds het voornemen tot ontzamelen openbaar gemaakt is, en anderzijds aanvullende informatie is ingewonnen en passende herbestemmingslocaties zijn onderzocht. Op basis hiervan heeft de gemeente definitief besloten 36 werken te behouden en indien mogelijk te presenteren in het gemeentehuis, en 109 werken te herbestemmen. Van die 109 werken wordt ongeveer de helft weer zichtbaar via schenking.