DRONTEN - “Voor ondermijning en misdaad is in de gemeente Dronten geen plaats. Om nog meer zicht te krijgen op dit soort activiteiten starten wij 1 september een samenwerking met Meld Misdaad Anoniem (MMA)”, zo kondigt burgemeester Gebben aan. Hij ondertekende daarvoor op woensdag 26 augustus een samenwerkingsovereenkomst met Karin Krijnen van MMA. De samenwerking wordt afgetrapt met een op maat gemaakte bewustwordingscampagne.


Met deze campagne, die wordt ondersteund door Meld Misdaad Anoniem, wil de gemeente de meldingsbereidheid verhogen en bewustwording creëren. In eerste instantie richt de campagne zich op (de gevaren van) hennepplantages. Dit voorjaar werden er door de politie namelijk vijf henneplocaties in Dronten opgerold. Meld Misdaad Anoniem is een volledig anonieme tipmogelijkheid waar inwoners meldingen kunnen doen die ze liever niet direct bij de politie doen. Burgemeester Gebben acht het ieders morele plicht om de veiligheid van de buurten te helpen borgen. “Hennepkwekerijen en andere drugspanden waar bijvoorbeeld XTC wordt geproduceerd zorgen voor brandgevaar maar produceren ook giftige stoffen voor de omgeving. En dan hebben we het nog niet over het publiek gehad wat zo’n pand aantrekt,” aldus Gebben.

Fraude en ondermijning
MMA is het onafhankelijke meldpunt waar anoniem meldingen kunnen worden gedaan over criminaliteit en misdaad. Anonimiteit staat hierbij dus centraal. Men meldt bij MMA over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- en mensenhandel et cetera. Wanneer de anonimiteit van een melder kan worden gewaarborgd, zet MMA de melding door naar de politie of andere relevante opsporingsdiensten. MMA ontvangt ook meldingen van thema’s die heel relevant zijn voor gemeenten bijvoorbeeld fraude of ondermijning. Met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst ontvangt de gemeente Dronten eerder en beter informatie die binnenkomt over ondermijnende criminaliteit in de gemeente. Vormen van criminaliteit waar zij binnen de mogelijkheden van het bestuurlijke instrumentarium iets tegen kan doen (bijvoorbeeld de sluiting van drugspanden of het ingrijpen bij huiselijk geweld). De gemeente Dronten is de eerste gemeente in Flevoland die zich aansluit op Meld Misdaad Anoniem. Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om iets te melden via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden.