DRONTEN - Prestatieafspraken voor 2020 tussen OFW, Huurders Belangen Vereniging en Gemeente DrontenDirecteur bestuurder Truus Sweringa van OFW, voorzitter Claudia van Loveren van de Huurders Belangen Vereniging (HBV) en wethouder Peter van Bergen hebben donderdagochtend 12 december nieuwe prestatieafspraken ondertekend. Met deze prestatieafspraken maken de partijen inzichtelijk welke bijdrage zij in 2020 leveren aan de sociale huursector in de gemeente Dronten.

‘Voortzetting goede samenwerking’

Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW): “Ik ben blij met onze goede samenwerking; alle partijen onderkennen het belang van voldoende en kwalitatief goede huisvesting voor huishoudens met een bescheiden inkomen. De samenstelling van deze doelgroep is aan het veranderen en daar moeten we op verschillende manieren op inspelen. We hebben constructief overleg over de manier waarop we dat kunnen realiseren”.

Claudia van Loveren, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging kan zich goed vinden in het resultaat: “De HBV is vooral blij met de afspraak om met het team Samen Actief bewonersinitiatieven te stimuleren en intensiever te begeleiden. Ook goede informatieverstrekking over beschikbare budgetten is daarbij heel belangrijk; daaraan gaan we komend jaar extra aandacht besteden. Verder is de HBV content met de zogenoemde Belevingswoning die OFW volgend jaar gaat openen: een modelwoning waar te zien is welke mogelijkheden er zijn in en om de woning om langer zelfstandig te kunnen wonen als men met lichamelijke beperkingen te maken krijgt.

Ook wethouder Peter van Bergen is blij met het resultaat: “Het is een breed scala aan afspraken, goed wonen heeft immers veel invalshoeken. Maar in het bijzonder wil ik er graag uitlichten dat in 2020 weer nieuwe huurwoningen in aanbouw komen. Het betreft 24 woningen voor starters en senioren in het Palet in Dronten. Met dit type woningen willen we tegemoet komen aan de woonwensen van een groeiende groep kleinere huishoudens. En uiteraard werken we in 2020 verder aan de realisatie van het MFC in Swifterbant. Truus Sweringa vult aan: “Ook onderzoeken we samen met de gemeente de mogelijkheid voor een appartementencomplex, bestaande uit 60 appartementen, voor jongeren, kwetsbaren en alleenstaanden in combinatie met dagbestedingsactiviteiten op de begane grond van het complex. De gedachte hierbij is dat de verschillende groepen elkaar ondersteunen en door elkaar te leren kennen ook meer begrip krijgen voor de ander”.