Na intensieve voorbereiding is vandaag officieel het startschot gegeven voor ‘Dronten geeftje de ruimte’, het gezamenlijke merk om het gebied Dronten vanuit een integrale aanpak in de etalage te zetten. De nieuwe website staat live, de social media omgeving wordt gebouwd en een online campagne staat op de rol. Samen bouwen we hiermee aan het gezicht van Dronten. Een mooi moment om ‘Dronten geeft je de ruimte’ officieel naar buiten te brengen.

Integrale meerjarige aanpak

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Dronten Marketing samen met gemeente, ondernemers, organisaties en inwoners een koers uitgestippeld voor de komende jaren. Er zijn verbindingen gelegd en samenwerkingen aangegaan. Burgemeester Jean Paul Gebben:“Er was een sterke behoefte aan een integrale aanpak om vanuit gemeente en samenleving Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant eenduidig uit te dragen en samen de schouders te zetten onder de marketing van het gebied Dronten. Dit zodat Dronten wordt herkend en gewaardeerd als aantrekkelijk gebied dat de ruimte geeft om te wonen, ondernemen en te recreëren. Een gebied waar we trots op zijn en dat ook met elkaar uitstralen”.

Nieuw beeldmerk, website en campagne.

Diverse middelen zijn ontwikkeld om “Dronten geeft je de ruimte” uit te dragen zoals een beeldmerk, communicatieteksten, een merkhandboek en een beeldbank. Ook is een inspirerende nieuwe website (www.drontengeeftjederuimte.nl) gebouwd en wordt social media actief ingezet. Om bezoek naar de website te stimuleren en de social media verder op te bouwen wordt in het najaar een online campagne uitgevoerd. De middelen en activiteiten zijn in samenwerking met veel al Drontense ondernemers tot stand gekomen.

Samen bouwen aan de marketing van Dronten

“Gemeente, ondernemers, organisaties en inwoners. We zijn allemaal ambassadeurs van Dronten en iedereen kan bijdragen om Dronten op de kaart te zetten. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld het beeldmerk en het verhaal op de website of in andere communicatieuitingenopnemen en inwoners kunnen met gebruik van #Drontengeeftjederuimte mooie verhalendelen. We zijn met elkaar de beste marketeers”, aldus Jacqueline Lijs van de werkgroep Dronten Marketing.

Donderdag 10 september vond het start moment plaats bij Flipse Makelaardij, een van deambassadeurs van ‘Dronten geeft je de ruimte’. Het moment vond plaats in het bijzijn van de werkgroep Dronten Marketing, burgemeester Jean Paul Gebben en diverse betrokken creatieve ondernemers die de afgelopen periode een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de marketingactiviteiten.

De werkgroep Dronten Marketing gaat de komende periode aan de slag om de activiteiten verder vorm en inhoud te geven maar ook de organisatie verder door te ontwikkelen.