DRONTEN - Op woensdagavond 28 oktober 2020 heeft burgemeester Jean Paul Gebben –in aanwezigheid van Regionaal Commandant Brandweer Flevoland de heer John van der Zwan- aan 10 brandweermannen en één brandweervrouw een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.


Vanwege de verscherpte coronamaatregelen moest de uitreiking in een kleine besloten setting plaatsvinden, vandaar dat burgemeester die avond ‘on tour’ ging om de gedecoreerden bij hun voordeur toe te spreken.


“Ik ben ongelofelijk trots op de brandweerkorpsen in de gemeente Dronten. Niet alleen op deze 11 mensen, maar op alle vrijwilligers op de posten Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant, die jaar in jaar uit en jarenlang als vrijwilliger bij nacht en ontij paraat staan om de nodige hulp te verlenen” aldus burgemeester Gebben.
De brandweermensen, allen 20 jaar of langer in dienst als brandweervrijwilliger, die werden gedecoreerd met een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn:

Vrijwilliger vanaf:

Marc van den Donker post Swifterbant 01.07.1999

Silco Hagoort post Swifterbant 01.06.1996

Gert de Jongste post Dronten 01.01.1994

John Edzes post Dronten 01.01.1993

Rein van den Berg post Dronten 01.01.1988

Theo Ven huizen post Dronten 01.09.1998

Sjuul Bogers-van Gastel post Dronten 01.06.1985

Jan Schuurhuis post Biddinghuizen 01.09.1993

Gjalt Huizinga post Biddinghuizen 01.10.1994

Bart Anholts post Biddinghuizen 01.01.1996

Ronnie van der Jagt post Biddinghuizen 01.11.1986