DRONTEN - Het op korte termijn starten van een pilot rond koopzondagen levert geen representatief beeld op om het koopzondagenbeleid te veranderen’, dat schrijft het college van B. en W. aan de gemeenteraad van Dronten. Het college verwacht dit najaar een bijeenkomst te kunnen houden met afgevaardigden van betrokken ondernemers en vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen.


Uit de opbrengst van deze gesprekken kunnen kaders voor de pilot worden ingevuld en kan de koopzondagenpilot van start. Wanneer de effecten van de Covid-19 bestrijding positief doorzetten streeft gemeente Dronten ernaar de pilot op 1 december 2020 te starten en door te laten lopen tot 1 juni 2021.

Van halverwege februari tot en met halverwege maart zijn steekproefsgewijs onder inwoners en retailers enquêtes afgenomen. De enquête is veelvuldig ingevuld. De uitkomsten ervan zijn verwerkt in een onderzoeksrapport en geven richtlijnen voor het opstellen van kaders. Om hier vervolg aan te geven is het nodig om met betrokkenen in gesprek te gaan, zodat rekening kan worden gehouden met elkaars wensen en behoeften. Door de coronamaatregelen heeft het gesprek nog niet kunnen plaatsvinden.

In maart kondigde het kabinet maatregelen aan ter bestrijding van het Coronavirus. Deze maatregelen hebben grote impact op onze samenleving. Ondernemers proberen op creatieve wijze hun bedrijvigheid voort te zetten en hun onderneming overeind te houden. Dat maakt een pilot in deze periode weinig representatief. Na het eerdere advies #blijfthuis wordt sinds 11 mei gepromoot #vermijddrukte. Dit heeft effect op bezoek aan winkelcentra.

In overleg met Winkeliersvereniging Suydersee is de behoefte voor koopzondagen getoetst. Daar kwam uit naar voren dat men de koopzondag van maart (die niet kon doorgaan vanwege Covid 19 Maatregelen) nu plaatsvindt op 7 juni 2020. De 14 koopzondagen, zoals aangevraagd voor 2020, blijven van kracht.