DRONTEN - Op vrijdag 9 december reikt burgemeester Jean Paul Gebben een tweetal Koninklijke onderscheidingen uit aan een echtpaar uit Dronten, te weten de heer Peter van der Luijt en mevrouw Roelie van der Luijt-Guchelaar. De uitreiking vindt plaats in restaurant Beachclub NU tijdens een receptie van het echtpaar, dat op 8 december 50 jaar getrouwd was en daarmee ook 50 jaar actief in de pleegzorg.


Naast dat echtpaar Van der Luijt-Guchelaar 50 jaar lang (en nog steeds) in de pleegzorg actief is:

  • hebben zij hun jarenlange kennis en ervaring gedeeld met (aspirant) pleegouders en hulpverleners tijdens trainingen voor toekomstige pleegouders,
  • zijn zij actief geweest binnen de Pleegouderraad (POR) van Triade Vitree, waarbij de belangen van pleegkinderen en pleegouders worden behartigd,
  • zijn ze betrokken bij een PIT-traject (Persoonlijke Interactieve Thuisondersteuning),
  • en boden zij een opleidingsplek aan en trainden ze hulphonden.

De heer en mevrouw Van der Luijt-Guchelaar worden voor hun jarenlange inzet als pleegouders en aanverwante activiteiten beiden onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.