DRONTEN - Gemeente Dronten bezit een gevarieerde verzameling kunstwerken. Na renovatie van het gemeentehuis is er maar zeer beperkt ruimte om kunst terug te plaatsen en daardoor is een groot deel van de collectie nog opgeslagen in het depot. Om deze werken een tweede leven te geven, is besloten de collectie aan te scherpen en stukken die niet langer kunnen worden getoond, te herbestemmen. De afgelopen periode is de gangbare landelijke procedure gevolgd en zijn daarnaast passende herbestemmingslocaties in de omgeving onderzocht.


Procedure
In lijn met de Erfgoedwet en de Leidraad Afstoten Museale Objecten is een proces doorlopen waarbij enerzijds het voornemen tot ontzamelen openbaar gemaakt is, en anderzijds aanvullende informatie is ingewonnen en passende herbestemmingslocaties zijn onderzocht. Op basis hiervan heeft de gemeente definitief besloten circa 35 werken te behouden en te presenteren in het gemeentehuis en 110 werken te herbestemmen. Van die 110 werken wordt ongeveer de helft weer zichtbaar via schenking aan een partij in de omgeving.

Vervolg
Alle partijen die belangstelling hebben getoond in schenking van bepaalde werken, zijn benaderd. Werken waarvoor geen belangstelling is getoond, worden conform procedure verkocht. Eventuele inkomsten vloeien terug naar behoud en beheer van de bestaande collectie.

Binnenkort volgt meer informatie over de herbestemming en de verkoop.