DRONTEN - De gemeente Dronten nodigt inwoners, sporters, bestuurders, vrijwilligers, ondernemers en professionals uit om mee te denken over hoe we samen zoveel mogelijk inwoners van Dronten, in alle levensfasen, met plezier kunnen laten sporten en bewegen. Iedereen is van harte welkom tijdens de startbijeenkomst op dinsdag 28 januari om 19.30 uur in de Open Hof Dronten, De Zuid 2 Dronten.


De input die opgehaald wordt tijdens de bijeenkomst wordt gebruikt om samen het Lokaal Sportakkoord te schrijven. In een Lokaal Sportakkoord maken partijen afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen in Dronten kunnen realiseren. Wethouder van Amerongen hoopt dat veel mensen afkomen op de bijeenkomst: “We willen bereiken dat iedereen in Dronten een leven lang kan sporten, van jong tot oud. Het is niet alleen een prettige vrijetijdsbesteding, maar draagt ook bij aan kwaliteit van leven. Daarom is het belangrijk om goed te luisteren naar de samenleving om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de behoeften die er zijn.”

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Dronten volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positievesportcultuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen en Topsport die inspireert. De ambities van het Sportakkoord Dronten sluiten aan bij de uitgangspunten van het Sportbeleidsplan ‘Dronten in beweging 2018-2021’.

Meer informatie over het Sportakkoord Dronten? Kijk op www.sportakkoorddronten.nl.