DRONTEN - Maandag 11 oktober ondertekenden burgemeester Gebben, de heer Hoekman namens Koninklijke Horeca Nederland en de heer Wilbrink namens Politie Midden Nederland een nieuw horecaconvenant. Het horecaconvenant borgt de afspraken om gezamenlijk op te trekken als horeca, gemeente en politie. “Natuurlijk hebben we ieder een eigen rol en verantwoordelijkheid maar uiteindelijk hebben we wel een gezamenlijk doel voor ogen: een florerende horecasector in de gemeente Dronten, dat is waar we het voor doen”, zegt burgemeester Gebben. Het nieuwe convenant is kort en praktisch opgesteld en vervangt het oude convenant dat in april 2020 is verlopen.

Horeca in Dronten

De horeca in Dronten is relatief beperkt in omvang. Er is geen sprake van een echt uitgaansgebied met bijbehorende problematiek zoals in de grotere steden. Omdat Dronten de Aeres hogeschool op haar grondgebied heeft, wonen er relatief veel studenten in de gemeente. Zij wonen vooral op de campus en hebben hun eigen studentenverenigingen waarvan USRA enkele keren per jaar een groot feest organiseert dat ook voor niet-leden toegankelijk is. Daarnaast zijn er relatief veel para-commerciële horecabedrijven in Dronten. Het contact tussen de horeca en de gemeente Dronten is goed. Ook de politie geeft aan goed in contact te zijn met de horeca.

Horecaconvenant

De looptijd van het oude horecaconvenant is al enige tijd verstreken. Partijen geven aan dat het convenant zoals het er lag niet werd gebruikt. Het was te uitgebreid en paste niet bij de omvang en problematiek van de horeca in Dronten. Daarom is dit nieuwe convenant kort en praktisch opgesteld om zaken als een regulier overleg en vaste aanspreekpunten te regelen. Ook heeft men het systeem van de Individuele Horeca-ontzegging (IHO) behouden.