DRONTEN - Een groot aantal huishoudens in de gemeente ontvangen in de laatste week van februari een uitnodiging om mee te doen aan het leefbaarheidsonderzoek (Lemon-meting). Met dit onderzoek vragen de gemeente en OFW u om uw mening te geven over uw buurt en leefomgeving. Onder de respondenten wordt 10 keer €25,- op de Pas van Dronten verloot.

Het onderzoek wordt voor ons uitgevoerd door onderzoeksbureau RIGO Research en Advies. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.

De resultaten worden in mei 2020 verwacht. Op basis van de onderzoeksresultaten gaan we per buurt bekijken hoe de leefbaarheid verbeterd kan worden. Dat doen we niet alleen, maar onder andere met de politie en maatschappelijke partners. En bij voorkeur zoveel mogelijk met de inwoners zelf!