DRONTEN - Voor welke toekomstige keuzes staat Flevoland? Wat kan en wil Flevoland bijdragen aan de ontwikkeling van Nederland? Op 24 juni tijdens de middag, genaamd ‘Samen de boer op’, gaan inwoners, bestuurders, raads- en statenleden, leden van het waterschapsbestuur, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Flevoland samen verkennen hoe hiermee om te gaan.

Flevoland is een jonge provincie die de afgelopen jaren hard is gegroeid qua inwoners en ook de komende jaren een groeispurt zal meemaken. Het Rijk kijkt voor de woonopgave en andere belangrijke ontwikkelingen verwachtingsvol naar Flevoland. Dat betekent veel voor de inrichting, leefbaarheid en bereikbaarheid van Flevoland. Thema’s als klimaatverandering, landbouw, natuur, leefbaarheid, onderwijs en de arbeidsmarkt zijn belangrijk als het gaat om de toekomst van Flevoland. De ruimte is ook in Flevoland niet oneindig. Onze rijke bodem en water geven kansen, maar bieden ook een natuurlijke begrenzing van onze mogelijkheden. Inwoners willen graag prettig samenleven met goede sociale en culturele voorzieningen. Kortom, kansen, dilemma’s en vraagstukken voor een interactieve middag op 24 juni.

Afspraken Rijk en regio

De middag ‘Samen de boer op’ past in het voornemen om inwoners meer aan de voorkant bij ontwikkelingen te betrekken. Flevolandse volksvertegenwoordigers (gemeenten, waterschap en provincie) zullen worden betrokken bij besluitvorming over de afspraken met het Rijk dit najaar over de groei- en ontwikkelopgave van Flevoland. Zij hebben hierover al eerder van gedachten gewisseld op 4 oktober en 17 december 2021 onder de noemer van regionale samenwerking: Samen Maken We Flevoland. Op vrijdag 24 juni wordt dit verrijkt door gesprekken met inwoners, ondernemers en andere Flevolanders.

Participatie vanuit één overheid

De middag van 24 juni is volgens gedeputeerde Cora Smelik een concrete stap om de verbinding met inwoners, samenwerkingspartners en andere Flevolanders te vergroten. Participatie oppakken en uitvoeren vanuit één overheid was één van de verbeterpunten uit de peiling van vorig jaar onder inwoners, ambtenaren en politici naar de provinciale democratie. Hieruit bleek bijvoorbeeld behoefte aan meer verbinding en communicatie vooraf bij de ontwikkeling van beleid. “Samen bereiken we meer. Dat bewijst de groeiende samenwerking van de Flevolandse overheden in de afgelopen twee jaar. “24 juni is een kans voor alle Flevolanders, in welke rol dan ook, om samen vraagstukken over de ontwikkeling van Flevoland naar 2050 bij de kop te pakken”, aldus Cora Smelik. “Niet afwachten, maar samen de boer op.”

Ga mee, samen de boer op

Inwoner, ondernemer, bestuurder, maatschappelijk partner. Welke rol u ook heeft, doe mee aan de middag op 24 juni bij Boerkok in Lelystad. U kunt zich aanmelden als inbrenger van een vraag, kwestie, zorg of praktijkvoorbeeld. Of als deelnemer aan de gesprekken en vraagstukken in spelvorm. Neem ook iemand uit uw buurt mee. U kunt zich uiterlijk 7 juni aanmelden door naar deze link te gaan.