DRONTEN - Op woensdag 28 oktober j.l. kreeg de Odd Fellows Boekwinkel in Dronten van burgemeester Jean Paul Gebben een Drontense vlag overhandigd. Aanleiding daarvoor was een originele brochure over het proces van voorbereiding en bouw van het gemeentehuis in 1982, die onlangs werd ontdekt tussen de ingeleverde boeken.


De brochure werd geschonken aan de gemeente, volgens Nico Bos de plek waar die informatie het best op zijn plaats is. Door alle betrokkenen bij de huidige verbouwing van het gemeentehuis werd de brochure met enthousiasme ontvangen. Het viel de burgemeester op dat de aandachtspunten uit die tijd, zoals noodzakelijke werkplekaanpassingen, veiligheid en klimaat nu, veertig jaar later, ook nog van toepassing zijn. De gemeente wil als dank voor dit gebaar een vlag aan de boekwinkel schenken. De belezen burgervader werd rondgeleid door de boekwinkel en werkruimten, zo kreeg hij een goed beeld van het vele werk dat door de vrijwilligers voor het goede doel wordt verzet. Grappig detail: hij gaf na afloop een lijstje van boeken waar hij nog naar op zoek is.

De vlag zal een prominente plek in de winkel krijgen.