DRONTEN - Het college van B. en W. van gemeente Dronten heeft een aanvraag voor een subsidie van 4,9 miljoen euro ingediend bij minister Ollongren voor de bouw van 800 woningen in Dronten. De subsidieaanvraag van € 4,9 miljoen is voor de bouw van ruim 800 woningen in het Hanzekwartier. waarvan circa 90 % in het betaalbare segment wordt gerealiseerd.


Binnen drie jaar

Betaalbaar betekent huurwoningen met een maandhuur tot de huurtoeslaggrens, middel dure huurwoningen met een maandhuur tot € 1.000 en koopwoningen tot de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (momenteel € 310.000 v.o.n.). De eerste woningen moeten binnen drie jaar in aanbouw zijn en het project moet binnen 10 jaar zijn afgerond.

Dit voorjaar heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de regeling Woningbouwimpuls opgesteld. Gemeenten kunnen daaruit een bijdrage ontvangen om de bouw van betaalbare woningen versneld te realiseren. De regeling loopt tot en met 31 december 2023. Het totale budget is € 1 miljard.

Als de subsidiebijdrage wordt verleend zal het verwachte tekort op de grondexploitatie aanmerkelijk worden verkleind en kan een versnelling van de woningbouw worden gerealiseerd. De minister verwacht in februari 2021 te besluiten op de aanvraag Woningbouwimpuls.