DRONTEN - Dezelfde kansen voor ieder kind, dat is het idee achter de nieuwe Plusopvang: inclusieve peuteropvang én buitenschoolse opvang voor kinderen met een lichte zorgvraag of een taalachterstand. ‘De plus staat voor een extra steuntje in de rug dat het verschil kan maken,’ vertellen Betsy Smit en Carmen Thenu van Kinderopvang Dronten.


De kinderopvangorganisatie slaat voor dit project de handen ineen met de gemeente. Het doel van de plusgroep voor peuters is dat de kinderen zodra ze vier of vijf jaar worden, zonder achterstand kunnen instromen op een reguliere basisschool. ‘Een gelijke start,’ zegt VE (Voorschoolse Educatie)-specialist Betsy. ‘De afgelopen jaren signaleerden zowel maatschappelijk werkers als pedagogisch professionals een toename van kinderen met een taalachterstand of een andere ontwikkelingsachterstand. Dat komt bijvoorbeeld door de langere wachtlijsten voor onderzoek als een kind achterloopt in zijn ontwikkeling. Ook door corona hebben sommige kinderen dingen gemist.’ Voor oudere kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan komt er ook een plusgroep. Deze groep is voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij hun sociale of emotionele vaardigheden. Maar ook als zij behoefte hebben aan een omgeving met minder prikkels dan een reguliere buitenschoolse opvang.

Achterstand bij peuters

De achterstanden bij peuters zijn soms zo groot dat voorschoolse educatie niet genoeg is voor een succesvolle start op de basisschool. Het consultatiebureau geeft zo’n VE-indicatie.

Met deze indicatie kan het kind meedoen aan een speciaal VE-programma die helpt bij de taalontwikkeling, omgaan met anderen en bewegen. ‘De Plusopvang doet daar een schepje bovenop,’ legt Betsy uit. ‘We nemen bijvoorbeeld speciaal opgeleide pedagogische professionals aan om deze kinderen extra aandacht te geven. Ook worden vaker gebaren gebruikt ter ondersteuning bij het praten en zijn er aparte spelmaterialen.’ Door deze vorm van begeleiding kan je kind in een vroeg stadium extra zorg krijgen, waardoor ernstigere problemen en intensievere vormen van hulp voorkomen kunnen worden.

Buitenschoolse opvang

Op de BSO met extra ondersteuning brengen kinderen vrije tijd door én ontwikkelen sociale vaardigheden op een leuke en gestructureerde manier. Locatiemanager Carmen Thenu: ‘Sommige kinderen hebben moeite met vriendjes maken, andere hebben veel baat bij een rustige, prikkelarme omgeving. De BSO moet een leuke, veilige en leerzame plek zijn. Op de groep zijn er twee pedagogisch professionals aanwezig. De groepen zijn kleiner dan bij reguliere BSO’s, er kunnen maximaal 10 kinderen terecht. Hierdoor is er meer tijd, rust en ruimte voor de nodige extra ondersteuning‘. Naast de groepsactiviteiten geven we ook individuele begeleiding. We werken nauw samen met de school, de ouders en de BSO om ervoor te zorgen dat je kind de juiste ondersteuning krijgt,’ vertelt Carmen.

Positief opgroeien

De gemeente Dronten wil graag dat kinderen en jongeren positief opgroeien tot gelukkige en zelfredzame volwassenen. ‘Soms hebben ze daar een beetje hulp bij nodig, zonder dat ze meteen in een jeugdhulptraject terechtkomen. Door deze pilot met Plusgroepen bij de peuteropvang en de BSO kunnen we laagdrempelige ondersteuning op maat bieden. Een mooie samenwerking met Kinderopvang Dronten!’, zegt wethouder Peter Duvekot. Ook bij Kinderopvang Dronten zijn ze erg blij met de samenwerking. Betsy en Carmen: ‘Een mooie aanvulling op ons aanbod en een extra zetje dat het verschil kan maken voor kinderen. Die daardoor ook bij ons kunnen blijven, dicht bij huis en in een vertrouwde omgeving.’

De plusopvang is een tweejarig pilotproject dat tussentijds wordt geëvalueerd. Kinderen voor de POV+, worden aangemeld via het die het consultatiebureau. De POV+ is gevestigd in de Kiekenren in Swifterbant. De BSO+ is gevestigd in basisschool De Toekomst in Dronten. Ouders kunnen hun kind aanmelden via de jeugdgids en de manager van kinderopvang Dronten. De groepen beginnen in september. Meer weten? Neem contact op met Carmen Thenu (BSO) carmen.thenu@kinderopvangdronten.nl of Betsy Smit (Peuteropvang) betsy.vanasselt@kinderopvangdronten.nl