DRONTEN - De gemeente Dronten ondertekent vrijdag 20 september, namens alle lokale deelnemende partijen/partners en in het bijzijn van het ministerie van VWS, de vijf pijlers van de nationale coalitie. Daarmee sluit Dronten zich aan bij de nationale coalitie 'Eén tegen Eenzaamheid'.


De vijf pijlers

Met het programma Eén tegen Eenzaamheid steunt het Rijk de gemeenten in hun strijd tegen eenzaamheid. In dat kader zijn nu vijf pijlers benoemd die de gemeentelijke aanpak moeten dragen. De vijf pijlers zijn:

1.Bestuurlijk commitment
2.Creëer een sterk netwerk
3.Betrek mensen, eenzamen zelf
4.Werk aan duurzaam aanpakken
5.Monitoring en evaluatie

Na het ondertekenen van de vijf pijlers biedt de nationale coalitie, vanuit het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid, onder andere ondersteuning op kennis en kunde door een adviseur, een toolkit en een duurzame aanpak van eenzaamheid.

Lokale coalitie 'ZamenEen'

Eenzaamheid is een onderwerp dat ook in de gemeente Dronten, dwars door de samenleving heen, voor veel mensen van alle leeftijden een groot probleem vormt. Daarom is op 15 maart dit jaar de lokale coalitie 'Eenzaamheid in Dronten' gestart. Erik Langeweg (kwartiermakercoalitie ZamenEen): “In de coalitie worden alle betrokken partijen in de strijd tegen eenzaamheid bij elkaar gebracht. Op 15 maart tekenden maar liefst 29 organisaties, waaronder de gemeente Dronten, het convenant waarmee ze de doelstellingen van ZamenEen onderschrijven. Het ondertekenmoment op 20 september grijpen we aan om de lokale coalitie ZamenEen verder uit te breiden door nieuwe partners het lokale convenant te laten ondertekenen. Ik ben blij te zien dat zo veel organisaties de verantwoordelijkheid voelen en gezamenlijk de schouders eronder te zetten om eenzaamheid in Dronten aan te pakken.”

Minister de Jonge komt naar Dronten

De Drontense aanpak heeft ook landelijk aandacht gekregen. Minister Hugo de Jonge brengt in december een werkbezoek aan de lokale coalitie ZamenEen, omdat hij meer wil weten over de Drontense aanpak tegen eenzaamheid. Wethouder Peter van Bergen: “Ik ben bijzonder trots op onze aanpak, waarbij we onze krachten bundelen tegen eenzaamheid: het bewijs dat we samen echt meer kunnen bereiken. Wij laten de minister daarom ook heel graag zien wat we tot nu toe bereikt hebben en in de toekomst nog willen gaan doen!” Op de website www.eentegeneenzaamheid.nl staat de gemeente Dronten vermeld bij de initiatieven en bij de gemeenten. Op www.zamen-een.nl is meer informatie over de lokale aanpak tegen eenzaamheid te vinden.