DRONTEN - De impact van de coronamaatregelen raakt veel ondernemers en onze arbeidsmarkt. In Dronten is, volgens de peiling van 20 mei jl., het aantal WW-uitkeringen met 15,6 % gestegen. Werkgevers geven aan dat het mogelijk maken om te investeren in mensen juist nu van belang is. De verwachting is dat hiermee een extra behoefte ontstaat voor om- en herscholing. Het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle, waarin ook gemeente Dronten investeert, biedt hier mogelijkheden voor en wil de voorwaarden voor het aanvragen van een scholingsbudget te versoepelen. Hiermee wordt het fonds niet alleen financieel aantrekkelijker, maar ook toegankelijk voor werknemers en werkzoekenden


Wethouder Irene Korting: “We vinden het belangrijk om ondernemers te helpen waar mogelijk. Scholing van personeel kan, juist in deze tijd, wenselijk of zelfs urgent zijn. Het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle biedt hier goede mogelijkheden voor. We gaan deze scholingsmogelijkheid daarom actief onder de aandacht brengen van onze ondernemers, werknemers en werkzoekenden en waarnodig helpen bij een aanvraag voor het Ontwikkelfonds”.

Oproep aan ondernemers, werknemers en werkzoekenden
Het is al mogelijk voor werkgevers om een aanvraag in te dienen bij het Ontwikkelfonds voor maximaal 25.000 euro. Vooruitlopend op de te versoepelen voorwaarden roept zij werknemers, werkenden of werkzoekenden op om vanaf medio juni een aanvraag voor individueel (om)scholingsbudget in te dienen van maximaal 5.000 euro.

‘Wij roepen ondernemers in de gemeente Dronten op om gebruikte maken van het Ontwikkelfonds van de Regio Zwolle. Als gemeente helpen wij je graag bij het aanvraag-traject. Ondernemers worden in de aankomende periode zoveel mogelijk persoonlijk benaderd met de vraag of zij een opleidingsbehoefte hebben.’ Daarnaast wordt ook gekeken naar de lange termijn: na de zomervakantie wordt, samen met ondernemers en onderwijs, een actieplan opgesteld dat gericht is op flexibiliseren van de arbeidsmarkt. Neem voor meer info contact op met Atty Aalberts van gemeente Dronten: a.aalberts@dronten.nl. Meer informatie over het Ontwikkelfonds is te vinden op www.upgradejezelfregiozwolle.nl