DRONTEN - Gemeente Dronten zet zich de komende tijd in voor een beter zicht op de veiligheid van de bedrijventerreinen. De gemeente voert daarvoor integrale controles uit, samen met partners als het Openbaar Ministerie, politie, omgevingsdienst, brandweer, belastingdienst en netwerkbedrijven. Controles kunnen altijd en overal plaatsvinden, ook wanneer er geen directe signalen zijn van criminele activiteiten. De controles worden volledig uitgevoerd volgens de geldende COVID-19 regels.


Burgemeester Jean Paul Gebben geeft aan dat Dronten een gemeente wil zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen, juist ook op de bedrijventerreinen: ‘De integrale aanpak ervan werkt goed. Ondernemers willen graag net als wij een veilig bedrijventerrein met een goede uitstraling. Door deze gezamenlijke aanpak dragen we daaraan bij. Zo dringen we illegale activiteiten terug en daarmee houden wij onze bedrijventerreinen veilig en aantrekkelijk.’

Ondernemers extra kwetsbaar
De insteek van gemeente Dronten is om goedwillende ondernemers te beschermen en ruimte te geven voor ondernemerschap. Aan de andere kant wordt de ruimte voor criminelen zo ver mogelijk ingeperkt. Burgemeester Gebben constateert dat ondernemers ook, of eigenlijk juist, in deze coronatijd extra kwetsbaar zijn voor ondermijning. Dat de economie hevig lijdt onder corona lijkt niet te gelden voor de schaduweconomie die ondermijning met zich meebrengt. ‘Ondernemers bij wie het water aan de lippen staat, worden benaderd door criminelen met lucratieve (financiële) voorstellen. Hoewel de verleiding groot kan zijn, is er na acceptatie geen weg meer terug. Oftewel: je kunt maar een keer nee zeggen. Deze boodschap willen we uitdragen. Het is daarnaast een taak van ons als overheid om erop toe te zien dat hardwerkende ondernemers eerlijke kansen krijgen. Zo zorgen witwaspraktijken voor oneerlijke concurrentie voor bedrijven. Criminele ondernemingen kunnen producten bijvoorbeeld veel goedkoper aanbieden.’

Ogen en oren
Om een gezond en prettig ondernemersklimaat te creëren voor ondernemers blijft de gemeente naast integrale controles met de ondernemers in gesprek over wat samen gedaan kan worden om zeker te zijn van een gezonde, weerbare en aantrekkelijke werkomgeving. Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners en ondernemers van belang. ‘Wij zijn allemaal de ogen en oren van de wijk en/of het bedrijventerrein en met een oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Een melding helpt dan ook enorm en draagt bij aan een veilige woon- en leefomgeving.’

Heeft u vermoedens van ondermijning of criminaliteit? Meld verdachte situaties altijd! Dit kan bijvoorbeeld bij uw wijkagent, maar ook via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).