DRONTEN - Op donderdag 7 november heeft de gemeenteraad van Dronten haar eerste raadsvergadering in De Meerpaal gehouden. Nu het gemeentehuis wordt verbouwd heeft de gemeenteraad voor de komende 1,5 jaar haar plek gevonden in De Meerpaal.

De afgelopen maanden is de Boven Foyer in De Meerpaal omgebouwd tot raadszaal. Er zijn de nodige maatregelen getroffen om de gewenste kwaliteit van zowel de vergaderingen als ook het theater- en bioscoopbezoek dat gelijktijdig aan de vergaderingen plaatsvindt te borgen. Burgemeester en tevens voorzitter van de gemeenteraad Jean Paul Gebben over de nieuwe vergaderlocatie: “Ik ben blij dat we de komende tijd op deze bijzondere plek in De Meerpaal onze raadsvergaderingen kunnen houden. Een raadsvergadering is openbaar en ik hoop dat nog meer Drontenaren hun weg naar de vergaderingen weten te vinden nu we in De Meerpaal zitten”.

Namens De Meerpaal trakteerde directeur Hans Maris aan het begin van de raadsvergadering de raadsleden als blijk van welkom op taart. Naast de raadzaal biedt De Meerpaal met ingang van heden ook onderdak aan een prachtige trouwzaal en daarmee kan er vanaf nu ook getrouwd worden in De Meerpaal. Met de komst van deze gemeentelijke activiteiten wordt de functie van De Meerpaal als huis voor ontmoeting en verbinding voor álle Drontenaren opnieuw onderstreept.