DRONTEN - Het college van B en W van gemeente Dronten heeft mevrouw Coby Mol-Maurer benoemd tot ereburger van de gemeente. De benoeming vindt plaats op voordracht vanuit de samenleving.


Uit handen van burgemeester Jean Paul Gebben ontving mevrouw Mol-Maurer de felbegeerde legpenning, en de daaraan verbonden titel. De burgemeester roemde mevrouw Mol-Maurer om haar jarenlange vrijwillige inzet op vele fronten. Zo is zij sinds 1987 vrijwilliger bij ASVD veld- en zaalvoetbal, in verschillende rollen. Zij is zichtbaar, actief en betrokken bij wedstrijden en verenigingsactiviteiten en een voorbeeld voor de volgende generatie.

Door haar grote netwerk is mevrouw Mol-Maurer van grote waarde voor de sponsorcommissie van de Samenloop voor Hoop. Zij is daar al vanaf het ontstaan bij betrokken. Tijdens de gehele Samenloop is mevrouw Mol-Maurer aanwezig om te zorgen dat de sponsoren, vrijwilligers en deelnemers niets tekortkomen.

Daarnaast is mevrouw Mol-Maurer sinds 2009 gastvrouw bij de polikliniek in Dronten (via Johanniter Stichting). Ze verwelkomt daar de bezoekers met koffie of thee, biedt hen een luisterend oor en wijst hen de weg. Ook is zij gastvrouw bij Sanquin Bloedbank, waarbij ze de donoren warm verwelkomt.

Sinds dit jaar organiseert mevrouw Mol-Maurer ook de activiteitenmiddag voor bewoners van Het Tussendek, waarbij ze externe gasten uitnodigt voor ontmoeting met de bewoners.

Al met al een bezige bij, die zich onderscheidt door de veelzijdigheid aan activiteiten en de duur ervan.