DRONTEN - Het college van B&W stelt voor volgend jaar een bedrag van 20.000 euro beschikbaar voor een voorstelling over (cyber)pesten en groepsdruk door en voor jongeren. Leerlingen uit de brugklassen van de Drontense scholen voor voortgezet onderwijs maken op deze creatieve wijze actuele onderwerpen bespreekbaar.

‘De boodschap komt echt aan’

Het wordt de tweede voorstelling die door en voor jongeren gemaakt wordt. De eerste voorstelling in april dit jaar heeft veel indruk gemaakt op de leerlingen, maar ook op de ouders die de voorstelling hebben bijgewoond. Wethouder Peter van Bergen: “In Dronten willen we dat onze kinderen veilig opgroeien: goed voorgelicht en met zelfvertrouwen. Ik geloof in deze manier waarop onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt, door jongeren, voor jongeren. Zo sluiten we optimaal aan bij de leefwereld van onze jongeren en komt de boodschap ook echt aan.”

Ook aandacht voor gevaren gameverslaving

Uit onderzoek van GGD Flevoland blijkt dat (cyber)pesten en groepsdruk onder jongeren in toenemende mate een probleem is. Afgezet tegen de landelijke cijfers zijn de scores voor Dronten relatief gunstig, maar ook in Dronten zijn deze thema’s actueel. Dit wordt bevestigd door vertegenwoordigers namens de Drontense scholen voor Voortgezet Onderwijs. Op verzoek van de scholen wordt in de nieuwe voorstelling ook aandacht besteed aan gamen en de gevaren van gameverslaving. De leerlingen zullen wederom worden begeleid door Artlife Workshops.

Voorstellingen in maart

De werving en casting van de jongeren begint in september. De repetities starten in oktober en naar verwachting vinden de voorstellingen in maart volgend jaar plaats in De Meerpaal.