DRONTEN - Op dinsdag 26 april kan en mag – na twee jaar door de COVID 19-pandemie noodgedwongen ‘on tour’- de Lintjesregen weer fysiek plaatvinden in het “Huis van de Gemeente Dronten”. In twee groepen reikt burgemeester Jean Paul Gebben ’s morgens acht Koninklijke onderscheidingen uit.


Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om de hier onder genoemde negen inwoners van de gemeente Dronten een onderscheiding toe te kennen in de Orde van Oranje-Nassau voor hun (bestuurlijke) vrijwilligersactiviteiten in het verleden en in het nu:

Mw. Trees Beenders-Neve uit Swifterbant

LID in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger/penningmeester bij De Zonnebloem afdeling Swifterbant
 • Secretaris/penningmeester De Bambihof
 • Vrijwilliger bij de RK geloofsgemeenschap Willibrord Swifterbant
 • Vrijwilliger bij het Rode Kruis, afd. Dronten
 • Secretaris Algemene Vrouwenvereniging “Taveno”

Dhr. Herman Rodenburg uit Swifterbant

LID in de Orde van Oranje-Nassau

 • Als vrijwilliger betrokken bij de Chr. Gemeente Tandi/Kathmandu, Zuid Nepal (betrokken bij diverse projecten ter plaatse en fondswerving
 • Vrijwilliger binnen de Hervormde Gemeente Ermelo
 • Vrijwilliger binnen de Hervormde Gemeente Swifterbant

Dhr. Jennie Brandsma uit Biddinghuizen

RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger/penningmeester/voorzitter Autocrossvereniging De Flinstones
 • Vrijwilliger/ voormalig voorzitter BAS Tennis
 • Voormalig bestuurslid Bouwgeschil Nederland, landelijk en regionaal
 • Voormalig voorzitter Dorpsbelangen Biddinghuizen
 • Mede-oprichter en vrijwilliger bij St De IJsvogel Biddinghuizen

Mw. Ankie van Gennep-Grijzenhout uit Swifterbant

LID in de Orde van Oranje-Nassau

 • Bestuurslid en vrijwiliger bij de Alg. Muziekvereniging Amor Musa (PR en communicatie/coördinatie scholenproject/coördinator jeugdorkesten)
 • Collectecoördinator/collectant bij de Stichting Alzheimer Nederland
 • Lid Organisatiecommissie van het Samenwerkingsproject Toneelverenigin Markanti en de Alg. Muziekvereniging Amor Musae bij de uitvoering van “Hoog Spel”

Mw. Corrie Strous-Welters uit Dronten (Ketelhaven)

LID in de Orde van Oranje-Nassau

 • Oprichtster Groencommissie Ketelhaven en nog steeds actief in het hovenierswerk op het park, maar ook daarbuiten
 • Mantelzorger/ondersteuner voor medebewoners
 • Actief deelneemster NL Doet
 • Actief lid/vrijwilligster bij diverse clubs binnen

Mw. Corien Norder-Mulders uit Dronten

LID in de Orde van Oranje-Nassau

 • Oprichtster en voorzitter van de Stichting Mtangani in Kenia. Fondswerving d.m.v. lezingen, presentaties om ter plaatse met verkregen sponsorgelden en donaties veel doelen te realiseren (waterputten, schoolgebouwen, onderwijsmateriaal en meer). Microkredietverstrekking opgezet voor vrouwen met een eigen onderneming in Mtangani.

Dhr. Ton Schoot Uiterkamp uit Dronten

LID in de Orde van Oranje-Nassau

 • Secretaris Algemene Bridgeclub Dronten
 • Vrijwilliger woonzorgcentrum Philadelphia IJsselmuiden
 • Vrijwilliger bij Tafeltje Dekje
 • Vrijwilliger bij Dorpsboerderij Dronten
 • Penningmeester bij St. Boerderijenboek Dronten
 • Secretaris St. Paardrijden Gehandicapten Flevoland
 • Vrijwilliger bij Denksportcentrum Dronten

Mw. Riet van der Wee uit Dronten

RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau

 • Vrijwilliger bij scoutinggroepen
 • Bestuursfuncties vakbeweging ABVA KABO
 • Bestuurslid/vrijwilliger RK parochie De Goede Herder in Nijmegen
 • Vrijwilliger bij Algemene Bridgeclub Dronten
 • Bestuurslid en vrijwilliger GroenLinks afdeling Flevoland
 • Vrijwilliger bij Vrouwen Ontmoeten Vrouwen
 • Mede-initiatiefnemer / bestuurslid Stichting De Herberg Dronten
 • Statenlid Groen Links provincie Flevoland
 • Lid voorzitter cliëntenraad ’t Hamersveld in Leusden.
 • Mede-initiatiefnemer / bestuurslid / ambassadeur St. Internationaal Zomerfestival Flevoland
 • Penningmeester/secretaris Beheerstichting Denksportcentrum Dronten

Om 18.00 uur reikte burgemeester nog een negende lintje uit. Dit vindt plaats in verpleeghuis De Voord in Elburg, waar de decoranda om gezondheidsredenen verblijft

Mw. Boukje de Graaf-Holwerda uit Dronten

LID in de Orde van Oranje-Nassau

 • Jeugdouderling Gereformeerde kerk Kollum
 • Bestuurslid van de Vereniging voor Chr. Kleuterscholen Kollum
 • Coördinator zwemmen met mensen met een beperking
 • Vrijwilliger bij een hulporganisatie voor een dorp in Polen
 • Vrijwilliger binnen de Protestantse Gemeente Dronten
 • Gastvrouw bij de Polikliniek Dronten
 • Vrijwilliger bij de Hospice Dronten
 • Respijtzorger